ProfilaktykaOlwet - leczenie i profilaktyka
– badanie kliniczne
– odrobaczanie
– szczepienia
– ochrona przed ektopasożytami

Leczenie
– stacjonarne w szpitaliku
– wizyty domowe

Doradztwo w zakresie dietetyki

Opieka nad pacjentem geriatrycznym