Stawka roczna na rok 2017 od posiadanego jednego psa w mieście Lędziny  wynosi 30,00 zł, a za każdego następnego psa 20,00 zł. Zgodnie z Uchwałą XIX/130/15 Rady Miasta Lędziny z dn. 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psa, zwalnia się:

– psy trwale oznakowane czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu,

– psy chirurgicznie wysterylizowane lub wykastrowane, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu,

– psy do 8-ego miesiąca życia.